Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/08/2017

Opwijk - verwervingspremie

Beschrijving

Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in de eigen gemeente een woning of appartement te verwerven, heeft het gemeentebestuur besloten om onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tussenkomst toe te kennen aan jonge inwoners die hun eerste eigendom kopen.

Aanvraagvoorwaarden

Aankoop van de eerste woning.

Prijs bedraagt max. 365.000,00 euro voor een woning en max. 290.000,00 euro voor een appartement.

De aanvragers zijn jonger dan 35 jaar.

De aanvrager moet 15 jaar in Opwijk wonen of gewoond hebben.

De aanvragers moeten het Nederlands machtig zijn.

De aanvragers moeten binnen een termijn van 6 maanden de woning minimum 5 jaar ononderbroken bewonen.

De aanvragers voldoen aan de volgende maximale inkomensgrenzen:

- voor alleenstaanden: een inkomen van 34.000,00 euro verhoogd met 3.180,00 euro per kind ten laste.
- voor niet alleenstaanden: een gezamenlijk inkomen van 68.000,00 euro verhoogd met 3.180,00 euro per kind ten laste

Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van het tweede jaar dat het referentiejaar voorafgaat. Voor verwervingsakten die dateren uit 2016 wordt er dus gekeken naar het aanslagbiljet personenbelasting m.b.t. de inkomsten van 2014.

Om aan te tonen dat men aan al deze voorwaarden voldoet, moet de aanvrager een aantal bewijsstukken aan de aanvraag toevoegen. Hiervoor krijgt de aanvrager tot 9 maanden na de ondertekeningsdatum van de akte de tijd om een aanvraag in te dienen.

Procedure

Aanvragen via het aanvraagformulier (zie website).

Premiebedrag

De premie bedraagt 5000,00 euro voor een woning en 3000,00 euro voor een appartement.

Contactinformatie

Grondgebiedzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk
052 36 51 34
stedenbouw@opwijk.be

Van toepassing in:

 • Opwijk

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Zonneboiler
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak dient zich tussen 20.00 ° en 60.00 ° te bevinden.

  • De zonnepanelen mogen georiënteerd zijn naar het:
   • noorden
   • noordoosten
   • noordwesten
   • oosten
   • zuiden
   • zuidoosten
   • zuidwesten
   • westen
  • De zonnepanelen dienen geplaatst te worden volgens de regels van het goed vakmanschap, vastgelegd in de "leidraad voor de installatie van zonneboilers, technische voorlichting 212 van het WTCB".
   • ja
   • nee
  • De installatie dient gekeurd te worden volgens één van de volgende procedures:
   • de collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757
   • de zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459
   • ja, de zonneboiler is getest en conform aan EN12977
   • de zonneboiler bezit een Solar KeyMark
   • de installatie werd niet getest
  • De collector dient een oppervlakte van 1.00 m² te hebben
  • Het zonneboilersysteem moet een garantie van 10.00 jaar hebben
  • De collector dient een garantie van minimaal 5.00 jaar te hebben
  • De andere onderdelen dienen een garantieperiode van minimaal 2.00 jaar te hebben: