Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 26/07/2017

Wijnegem - premie ter bestrijding van leegstand in de gemeente Wijnegem

Beschrijving

Binnen de perken van het in de begroting voorziene krediet verleent het gemeentebestuur een opstartpremie voor de vestiging van handelszaken in een leegstaand handelspand en dit binnen de gebiedsomschrijving zoals voorzien in dit reglement.

Aanvraagvoorwaarden

De opstartpremie kan worden aangevraagd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die via een verkoopsovereenkomst kan aantonen dat hij een leegstaand handelspand aankoopt om hierin een handelszaak te vestigen of aan de hand van een huurovereenkomst kan aantonen dat hij uitbater wordt van een handelszaak in een door hem gehuurd leegstaand handelspand.

Bekijk alle voorwaarden in het gemeentelijk premiereglement.

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier.

Premiebedrag

Vestigingspremie van 2 000 euro.

Contactinformatie

Dienst Economie
Turnhoutsebaan 422
2110 Wijnegem
03 288 21 50
ondernemen@wijnegem.be

Van toepassing in:

 • Wijnegem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw kopen