Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 23/10/2019

Fluvius - huur- en isolatiepremie

Beschrijving

De huur-en-isolatiepremie is een extra hoge premie voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen.

Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Aanvraagvoorwaarden

De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest:

 • die uiterlijk op 31-12-2005 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2005 werd ingediend.

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 • huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit ('beschermde afnemers')
 • huurders die een actieve budgetmeter hebben voor elektriciteit en aardgas
 • huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 • huurders die in schuldbemiddeling zijn (bijv. bij het OCMW of CAW)
 • huurders die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
 • huurders waarvan de woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur
 • huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • huurder met een huishouden met een beperkt inkomen (zie details op de website van Fluvius)
 • natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een wettelijk bepaalde maximale huurprijs (zie details op de website van Fluvius). Huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad komen niet in aanmerking.

Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

U kunt deze premie enkel aanvragen als u een projectpromotor inschakelt. De projectpromotor ontvangt een forfaitaire tussenkomst voor de ondersteuning van de huurder en de verhuurder.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.

Als de premie die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • dak- of zoldervloerisolatie laten plaatsen
 • spouwmuren laten isoleren
 • hoogrendementsbeglazing laten plaatsen.

De technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn dezelfde als de voorwaarden voor de afzonderlijke energiepremies van Fluvius.

Meer informatie over de huur- en isolatiepremie vindt u op de website van Fluvius.

Procedure

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromotor in de buurt.

De projectpromotor praat met huurder en verhuurder. Als beiden akkoord gaan, worden er afspraken gemaakt over financiering en uitvoering van de werken.

Na de goedkeuring van de aanvraag voert de projectpromotor de werken uit. De meeste projectpromotoren zijn sociale-economiebedrijven die ook een erkenning hebben om isolatiewerken uit te voeren. De projectpromotor kan ook een aannemer inschakelen. De huurder of verhuurder mogen de werken niet zelf uitvoeren.

Uitvoering van de werken.

De projectpromotor dient een verslag in bij Fluvius.

Fluvius betaalt de premie aan de projectpromotor.

Premiebedrag

Voor eigenaars die een woning , appartement of wooneenheid verhuren aan een kwetsbaar gezin bedragen de premies:

 • 20 euro per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
 • 85 euro per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing
 • 12 euro per m2 geplaatste spouwmuurisolatie.

Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, het hoogrendementsglas en de plaatsing, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan 1 jaar.

De projectpromotor ontvangt voor de tussenkomst in het project een forfaitaire premie:

 • voor woningen: 200 euro exclusief btw per uitgevoerd werk
 • voor appartementsgebouwen: 200 euro exclusief btw per uitgevoerd werk voor de eerste 5 wooneenheden en 50 euro exclusief btw per wooneenheid en per uitgevoerd werk vanaf de zesde wooneenheid, met een maximum van 2.500 euro per appartementsgebouw.

Deze werkzaamheden kunnen ook meetellen voor de BENO-pass waardoor u in aanmerking komt voor totaalrenovatiebonussen, ze kunnen in geen geval in aanmerking komen voor andere premies van Fluvius.

Contactinformatie

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
078 35 35 34 (zonaal tarief)
Alle contactmogelijkheden

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-verhuurder
 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal [MIN m2K/W] bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX W/m²K] bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal [MAX W/m²K] zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal [MAX W/m².K] bedragen.
 • Muurisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Moet het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo?
   • ja
   • nee
  • ?
   De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (m²K/W) De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
   de r-waarde van de muurisolatie moet minimaal [MIN m²K/W]
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • hennepisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • schapenwolisolatie
   • pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • combinatie van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • De u-waarde van de muurisolatie dient maximaal [MAX] te bedragen:
  • Om aan te tonen dat de muurisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor muurisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte muurisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
  • ?
   Geef de breedte van de spouw in millimeters.
   De spouw dient een minimale breedte van [MIN mm] te hebben.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag maximaal [MAX W/mK] bedragen.
 • Zoldervloerisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Buitenschrijnwerk
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Gevel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee