Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 23/10/2019

Netbeheerder - huur- en isolatiepremie

Beschrijving

Voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met Fluvius voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding én het toekennen van een verhoogde premie aan verhuurders die:

 • dak- of zoldervloerisolatie laten plaatsen;
 • hoogrendementsbeglazing laten plaatsen;
 • spouwmuren laten isoleren.

Aanvraagvoorwaarden

De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest

 • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet;
 • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 • beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
 • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • personen met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit;
 • personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Vlaamse energielening;
 • personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW;
 • natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 521,69 euro per maand (of 571,69 euro per maand in Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebied*). Huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning, de wooneenheid of het woongebouw en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad komen niet in aanmerking.

* Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren gelegen in het arrondissement Leuven.

Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

Je kan deze premie enkel aanvragen als je een projectpromotor inschakelt. De projectpromotor ontvangt een forfaitaire tussenkomst voor de ondersteuning van de huurder en de verhuurder.

Een belangrijke voorwaarde voor voorafgaandelijke goedkeuring is het schriftelijk engagement van de eigenaar om:

 • de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden;
 • het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie;
 • het navullen van spouwmuren;
 • het plaatsen van hoogrendementsbeglazing.

De technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn identiek aan de voorwaarden die gelden voor de gewone energiepremies van de netbeheerders. Je vindt deze voorwaarden op de website van Fluvius.

Bekijk alle verdere details over de voorwaarden voor de huur- en isolatiepremie in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een renovatieproject uit te voeren volgens de voorwaarden van de huur- en isolatiepremie.

De projectpromotor is verantwoordelijk dat er voldaan wordt aan de voorwaarden voor de premie.

De projectpromotor maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken. De projectpromotor gaat voor wat de financiering van de werken betreft in ieder geval na of de Vlaamse energielening kan worden ingezet.

De werken worden uitgevoerd. Na uitvoering van de werken bezorgt de projectpromotor het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van alle facturen van de projectpromotor en/of de aannemer aan Fluvius.

Fluvius betaalt binnen de 20 werkdagen na ontvangst en aanvaarding van deze documenten aan de projectpromotor een premie uit.

Premiebedrag

Voor eigenaars die een woning , appartement of wooneenheid verhuren aan een kwetsbaar gezin bedragen de premies:

 • 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie;
 • 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing;
 • 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie.

Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, het hoogrendementsglas en de plaatsing, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.

De projectpromotor ontvangt voor de tussenkomst in het project een forfaitaire premie:

- voor woningen: 200 euro excl. BTW per uitgevoerd werk;
- voor appartementsgebouwen: 200 euro excl. BTW per uitgevoerd werk voor de eerste vijf wooneenheden en 50 euro excl. BTW per wooneenheid en per uitgevoerd werk vanaf de zesde wooneenheid, met een maximum van 2500 euro per appartementsgebouw.

Deze werkzaamheden kunnen ook meetellen voor de BENO-pass waardoor je in aanmerking komt voor totaalrenovatiebonussen. Voor meer informatie over deze totaalrenovatiebonus zie Informatieblad BENO-pass op www.fluvius.be/premies. Deze werkzaamheden kunnen in geen geval in aanmerking komen voor andere premies van Fluvius.

Contactinformatie

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
078 35 35 34 (zonaal tarief)
Alle contactmogelijkheden

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-verhuurder
 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal [MIN m2K/W] bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX W/m²K] bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal [MAX W/m²K] zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal [MAX W/m².K] bedragen.
 • Muurisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Moet het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo?
   • ja
   • nee
  • ?
   De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (m²K/W) De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
   de r-waarde van de muurisolatie moet minimaal [MIN m²K/W]
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • hennepisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • schapenwolisolatie
   • pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • combinatie van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • De u-waarde van de muurisolatie dient maximaal [MAX] te bedragen:
  • Om aan te tonen dat de muurisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor muurisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte muurisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
  • ?
   Geef de breedte van de spouw in millimeters.
   De spouw dient een minimale breedte van [MIN mm] te hebben.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag maximaal [MAX W/mK] bedragen.
 • Buitenschrijnwerk
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Gevel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee