Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 09/03/2017

Oost-Vlaanderen - aanvullende lening

Beschrijving

Als je een woning in Oost-Vlaanderen koopt, bouwt of verbouwt, kan je een aanvullende provinciale lening aanvragen.

Aanvraagvoorwaarden

Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan 38.442 euro indien je alleenstaand bent of 51.256 euro indien je een gezin hebt of samenwoont. Dit zijn de grenzen voor 2017, de bovengrens wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Je mag bij deze bovengrens nog 5% per persoon ten laste bijtellen (10% per persoon met een handicap ten laste).

De geschatte verkoopwaarde van je woning ligt niet hoger dan 182.000,00 euro. Deze waarde mag je met 5% verhogen per persoon ten laste.

Je hebt nog steeds een hypothecaire lening lopen voor die woning.

De woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt, is de enige woning die je in volle eigendom bezit.

De terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar.

Je betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag via domiciliëring.

Maximum bedrag: 12.000 EUR.

Procedure

Een correcte aanvraag bestaat uit volgende documenten:

Het aanvraagformulier: dit formulier wordt volledig ingevuld door jou en door de kredietmaatschappij.
Attest registratie: dit attest wordt ingevuld door het registratiekantoor. Kreeg je voor de hoofdlening een sociale lening? Dan is dit attest niet meer nodig.
Attest werkgever: dit attest wordt ingevuld door de werkgever. Als jij en jouw partner alle twee een inkomen hebben, zijn er twee attesten nodig. Je voegt alle twee een kopie bij van je laatste loonfiche(s).
Formulier 'opgave rekeningnummer': dit formulier wordt ingevuld door jou en jouw partner.
Een kopie van de akte van de hoofdlening of een bewijs van de notaris.
Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting, inkomsten van 3 jaar geleden.
Bij verbouwingen een bestek, liefst opgemaakt door een aannemer, een architect of een firma.
Een kopie van het attest van de kinderbijslag.

Premiebedrag

Het gaat niet om een premie maar wel om een goedkope aanvullende lening.

Contactinformatie

Dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 20
aanvullendeleningen@oost-vlaanderen.be

Van toepassing in:

 • Oost-Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement

Werken

 • energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • plaatsen, verbeteren of vervangen van… tijdens bouw of renovatiewerken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • veiliger maken van woning/gebouw
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • uitbreiden zodat de woning groot genoeg is voor de inwoners
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.