Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/01/2018

Oost-Vlaanderen - aanvullende lening

Beschrijving

Om je woning te verbouwen kun je bij de Provincie terecht voor een aanvullende lening, bovenop je hoofdlening. Op die aanvullende lening heb je recht als je een bescheiden inkomen hebt.

Aanvraagvoorwaarden

Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan 39.204 euro indien je alleenstaand bent of 52.272 euro indien je een gezin hebt of samenwoont. Dit zijn de grenzen voor 2018, de bovengrens wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Je mag bij deze bovengrens nog 5% per persoon ten laste bijtellen (10% per persoon met een handicap ten laste).

De geschatte verkoopwaarde van je woning ligt niet hoger dan 189.000,00 euro. Deze waarde mag je met 5% verhogen per persoon ten laste.

Je hebt nog steeds een hypothecaire lening lopen voor die woning.

De woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt, is de enige woning die je in volle eigendom bezit.

De terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar.

Je betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag via domiciliëring.

Maximum bedrag: 12.000 EUR.

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier (zie website) en de verplichte documenten per post aan:

Team Wonen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Of geef de documenten persoonlijk af tijdens de openingsuren van de dienst Aanvullende Leningen:

- dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur;
- woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

Premiebedrag

Het gaat niet om een premie maar wel om een goedkope aanvullende lening.

Contactinformatie

Dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 20
aanvullendeleningen@oost-vlaanderen.be

Van toepassing in:

 • Oost-Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen
 • een bouwgrond kopen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Veiliger maken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Uitbreidingswerken (zodat woning groot genoeg is voor inwoners)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.