Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 15/11/2016

Sint-Amands - premie voor het behoud van zwaluwkolonies

Beschrijving

Het gemeentebestuur van Sint-Amands wenst een toelage uit te keren voor het
instandhouden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen en gierzwaluwen.

Aanvraagvoorwaarden

  Verlaten nesten moeten 3 jaar blijven
  1 aanvraag per adres mogelijk
  de toelage zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin/waaraan zich de kolonie bevindt; dit moet gelegen zijn op het grondgebied van gemeente Sint-Amands
  De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het
  broedseizoen.

Procedure

Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden in de periode tussen 15 mei en 31 juli via het aanvraagformulier.
Controle kolonie: tussen 15 mei en 31 juli

Premiebedrag

minder dan 3 bezette nesten: € 25,00 per jaar
3 - 10 nesten: € 37,50 per jaar
meer dan 10 nesten: € 50,00 per jaar

Contactinformatie

Milieudienst
Kristin Moens
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands
Tel 052 39 98 78
Fax 052 34 06 65

Van toepassing in:

 • Sint-Amands

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • groen aanplanten of onderhouden of de afvalberg verminderen