Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 10/11/2016

Ledegem - gemeentelijke aankooppremie

Beschrijving

Voor de aankoop van een woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar kan u van de gemeente een premie bekomen.
Indien de aangekochte woning gesloopt wordt, kan een aankooppremie toegekend worden, voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt.

Aanvraagvoorwaarden

Voorwaarden:

  - Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 3 jaar terug):

   o max. € 30 269 voor een alleenstaande
   o max. € 32 219 voor een alleenstaande met een beperking
   o max. € 34 902 voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden + € 1 951 p.p. ten laste

  - Geen andere eigendom hebben
  (enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
  - Kadastraal inkomen max. € 1 000 (niet-geïndexeerd)
  - De woning effectief bewonen en niet verkopen binnen de 10 jaar


Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke verbeteringspremie en met de gemeentelijke aanpassingspremie.

Procedure

Ten laatste negen maanden na het verlijden van de notariële akte bij de dienst Huisvesting (Gemeentebestuur Ledegem)

Premiebedrag

€ 1 250 + € 125 p.p. ten laste

Contactinformatie

Woonwinkel
De Wegwijzer
Rollegemstraat 130
8880 Ledegem
Tel: 056/894.800
GSM: 0473/37.18.28


Van toepassing in:

 • Ledegem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw slopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement