Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 27/10/2016

Pittem - gemeentelijke aankooppremie

Beschrijving

Bij aankoop van een woning kan u een gemeentelijke aankooppremie krijgen.

Aanvraagvoorwaarden

u moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

  de aanvraag dient ingediend te worden ten laatste 1 jaar na het verlijden van de notariële akte op het voorziene aanvraagformulier;
  de woning moet gelegen zijn op het grondgebied Pittem;
  het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan 495,00 EURO;
  de woning moet op het ogenblik van de aanvraag dateren van voor de wetgeving van 29 maart 1962, zijnde de wetgeving op de stedenbouw;
  de aanvrager mag op het ogenblik van de aanvraag geen andere woning in volle eigendom of in vol vruchtgebruik bezitten;
  de aanvrager moet de woning, eventueel na de nodige verbouwingen of herbouw, zelf betrekken als hoofdverblijfplaats en dit minstens voor 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de aankooppremie, op straffe van terugbetaling.

Procedure

u moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

  de premie kan slechts binnen een periode van 10 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, slechts éénmaal toegekend worden;
  er moet een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen dewelke het pand ligt op de dienst huisvesting van de gemeente Pittem afgegeven worden; dit als bewijs dat de aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vol vruchtgebruik heeft op het ogenblik van de aanvraag.

Premiebedrag

1250 euro

Contactinformatie

Mireille Vanrobaeys
Huisvesting
Markt 1
8740 Pittem
Telefoonnummer : 051/46.03.54
fax : 051460370

Van toepassing in:

 • Pittem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement