Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 27/10/2016

Pittem - gemeentelijke aanvullende huursubsidie

Beschrijving

Wanneer u de Vlaamse huursubsidie ontvangt, kan u van de gemeente een aanvullende premie bekomen

Aanvraagvoorwaarden

voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse huursubsidie

Procedure

doe navraag bij de dienst huisvesting op 051460356 hoe u deze premie kan aanvragen

Premiebedrag

125 euro, verhoogd met 20% per inwonend kind of gehandicapte ten laste op datum van de premieaanvraag bij het Vlaamse Gewest, met een maximum van 100%

Contactinformatie

huisvestingsdienst 051/46.03.54

Van toepassing in:

  • Pittem

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
  • eigenaar-verhuurder
  • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
  • huurder
  • opstalhouder
  • vruchtgebruiker
  • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren