Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 20/10/2016

Affligem - gratis een onderneming starten

Beschrijving

De gemeente Affligem (gemeenteraad 18.12.2007) verleent ondersteuning aan elke onderneming die zich laat inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die zijn eerste of enige vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem vestigt.

Aanvraagvoorwaarden

u start een nieuwe onderneming met vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem

Procedure

u hoeft zelf niets te doen

Premiebedrag

De ondersteuning omvat enkel de ten laste neming van het inschrijvingsrecht tot inschrijving van de nieuwe onderneming in de Kruispuntbank voor Onderneming en uitgevoerd door een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming waarvan het tarief is bepaald bij koninklijk besluit op basis van artikel 34 van de voormelde wet van 16 januari 2003.

Enkel de oprichting van een nieuwe handelsonderneming komt in aanmerking voor de ondersteuning.

Worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van die premiereglement:
•bijkomende vestigingseenheden voor een bestaande onderneming;
•bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming;
•de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een ondernemingsrechtspersoon;
•startende onderneming uitgeoefend in bijberoep.

Contactinformatie

Bellestraat 99
1790 Affligem
tel.: 053/647212 - 0478/409716

Van toepassing in:

 • Affligem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen