Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/10/2016

De Panne - premie voor een (brom) fietsslot

Beschrijving

Binnen de perken van de beschikbare budgetten kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen voor de aankoop van sloten ter preventie van fiets- en bromfietsdiefstal.

Aanvraagvoorwaarden

De premie kan toegekend worden aan inwoners van De Panne of Adinkerke die minstens één fiets of bromfiets bezitten.
De premie kan toegekend worden aan eigenaars van een tweede verblijf in De Panne of Adinkerke die minstens één fiets of bromfiets bezitten.
Er kan slechts één premie aangevraagd worden per persoon. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de eerst ingediende aanvraag in overweging genomen worden.

Procedure

Aanvraagformulier: De aanvragen worden gecentraliseerd bij de dienst Preventie. De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de drie maanden na de aankoop van het slot. De
aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur (op naam) waarmee de gemaakte kosten worden bewezen.

Premiebedrag

minimumaankoopprijs van een slot: 10euro incl. btw

Contactinformatie

Dienst preventie
Zeelaan 21
8660 De Panne
tel : 058-42 97 35
preventie@depanne.be

Van toepassing in:

 • De Panne

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen
 • een bouwgrond kopen
 • een woning/gebouw slopen
 • groen aanplanten of onderhouden of de afvalberg verminderen
 • een toegangsweg aanleggen