Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/08/2016

Zulte - bouw- of aankooppremie

Beschrijving

premie voor het bouwen of laten bouwen van een woning/appartement voor eigen gebruik of voor het kopen van een woning/appartement in privé of openbare sector.

Aanvraagvoorwaarden

Geen andere woning in volle eigendom in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag.
Aangaan van hypothecaire lening van minstens 25.000 euro.
Het inkomen van de aanvrager(s) en alle inwonenden mag maximum 29.000 euro bedragen. Dit bedrag mag verhoogd worden met 1.510 euro per inwonende persoon ten laste.
Deze bedragen worden aangepast aan de index toegepast door Wonen Vlaanderen.

Voorwaarden rond bezit onroerend erfgoed:
U mag geen andere woning in uw bezit hebben.
U mag geen andere woning in vruchtgebruik hebben.
Dit geldt voor een periode van twee jaar voorafgaand aan de indieningsdatum van de premieaanvraag.
De woning moet binnen de drie jaar na het aanvragen van de premie bewoond worden.


Procedure

De aanvraag kan ingediend worden na het verkrijgen van een hypothecaire lening. De aanvraag moet ten laatste 1 jaar na het betrekken van de woning ingediend worden. De datum van domiciliewijziging geldt als datum van ingebruikneming.
De aanvraag dient te gebeuren op het door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Premiebedrag

620 euro + 62 euro per persoon ten laste

Contactinformatie

Dienst Patrimonium en Wonen
Centrumstraat 8
9870 Zulte
tel: 09 243 14 38
fax: 09 243 14 01

Van toepassing in:

 • Zulte

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement