Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 27/02/2019

Eeklo - premie voor thermische dakisolatie

Beschrijving

De stad Eeklo geeft een premie voor het plaatsen van thermische dakisolatie in een bestaande woning (bouwvergunning voor 1/1/2005) op het grondgebied van de stad Eeklo.
Aanvraagvoorwaarden

Onder het begrip thermische isolatie wordt verstaan het aanbrengen van isolatie om het verlies van thermische energie (warmte) tussen twee zijden van een materiaal of een constructie tot een minimum te reduceren. Hierbij is het belangrijk om luchtdicht te werken aan de warme zijde (d.m.v. een dampscherm/luchtscherm/tape) en winddicht aan de koude zijde (d.m.v. nieuw of reeds aanwezig onderdak).

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Omgeving (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Omgeving).

Premiebedrag

2€/m² (met een maximum van 100€) indien de isolatie zelf wordt aangebracht.

4€/m² (met een maximum van 100€) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert.

Contactinformatie

Dienst Omgeving
Stadskantoor
Industrielaan 2
9900 Eeklo
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be

Van toepassing in:

 • Eeklo

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • vereniging

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal 4.00 m2K/W bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX W/m²K] bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.