Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/08/2016

Voeren - aankooppremie woning of bouwkavel

Beschrijving

Elke inwoner van de gemeente Voeren heeft recht op een premie van 2.500 euro
 • bij de aankoop van een eerste en enige bouwkavel of bij aankoop van eerste en enige bestaande woning in onze gemeente als hij of zij sinds tenminste 5 jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters en dit op de dag van de aanvraag.
 • bij de bouw van een eerste en enige woning in onze gemeente als hij of zij sinds tenminste 5 jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters en dit op de dag van de aanvraag.

Aanvraagvoorwaarden

 • noch de aanvrager, noch de medekoper mag/mogen eigenaar zijn van een andere kavel, woning, appartement of ander gebouw in of buiten de gemeente Voeren
 • de aanvrager moet het goed verwerven door een aankoop
 • de aankoopakte op naam van de aanvrager mag maximaal een jaar oud zijn


Voorwaarden rond domicilie:

  min. 5 jaar in Voeren gedomicilieerd zijn of
  burgers die de gemeente niet langer dan 5 jaar verlieten of
  burgers die de gemeente langer dan 5, maar minder dan 10 jaar verlieten

Procedure

De aanvraag voor een aankooppremie moet gedaan worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet gestaafd worden met een authentieke notariële akte of een gewaarmerkte kopie ervan die niet ouder is dan 1 jaar en op naam staat van de aanvrager/aanvraagster

Premiebedrag

 • 2.000 euro voor diegenen die tenminste 5 jaar zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Mits effectieve herdomiciliëring vanuit een andere Belgische gemeente en mits voorlegging van het bewijs van geboorte in onze gemeente of domiciliëring in onze gemeente bij de geboorte kunnen dezelfde premies aangevraagd worden. De bedragen zijn dan beperkt tot
  [lijst]
 • 500 euro als hij/zij de gemeente niet langer dan 5 jaar verliet
 • 250 euro als hij/zij de gemeente langer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar verliet.

Contactinformatie

Heidi Castermans
Sociaal adviseur Wonen
Papenstraat 16, 3840 Borgloon
T0471 33 98 30
T012 67 27 23

Van toepassing in:

 • Voeren

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een bouwgrond kopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning