Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 26/07/2016

Izegem - stedelijke aankooppremie

Beschrijving

Om het wonen in het centrum van de stad Izegem te bevorderen, wordt binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de stad Izegem overgaan tot aankoop van een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van het stedelijk premiereglement.

Aanvraagvoorwaarden

Voorwaarden:

  _gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max. € 42 000
  _geen andere eigendom hebben;
  _niet-geïndexeerd KI: max. € 750;
  _(bij samenvoeging woningen totaal KI max. € 1 500)
  _de aankoopprijs van de woning mag maximum € 250 000 bedragen
  _de woning effectief bewonen binnen de 5 jaar na premie aanvraag en niet verkopen binnen de 8 jaar na definitieve toekenning premie (anders terugvordering)
  _een vrijblijvend (plan)advies aanvragen bij de vzw BASbouwen omtrent rationeel energiegebruik (gebeurt door de loketbediende op het ogenblik van de aanvraag)


Deze premie kan gecumuleerd worden met de andere stedelijke premies, voor zover voldaan
wordt aan gestelde voorwaarden.

Procedure

Ten laatste negen maanden na het verlijden van de notariële akte.

Premiebedrag

2500 euro

Contactinformatie

Huisvestingsdienst
Kasteelstraat 13
8870 Izegem
T 051/32.16.22

Van toepassing in:

 • Izegem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement