Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 22/07/2016

Waregem - stedelijke aankooppremie

Beschrijving

De stad Waregem verleent een aankooppremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een bestaande woning aankoopt.

Aanvraagvoorwaarden

  de stedelijke aankooppremie kan enkel worden aangevraagd voor halfopen of gesloten woningen, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan 1.000 euro;
  de woning moet de eerste maal in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1972. De inschrijving in het bevolkingsregister wordt als ingebruikname beschouwd;
  de woning moet door de premieaanvrager zelf betrokken worden;
  de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad;
  het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van 2 jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2009 maximum 42.000 euro bedragen te verhogen met 1.000 euro per persoon ten laste;
  de stedelijke aankooppremie is enkel cumuleerbaar met de stedelijke renovatiepremie.

Procedure

De stedelijke aankooppremie dient aangevraagd te worden binnen de 12 maanden na het betrekken van de woning of binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopakte.
De aanvraag dient te geschieden op de daartoe bestemde formulieren en aangevuld met een attest van de registratie, een afschrift van het aanslagbiljet van de belastingsberekening, een uittreksel uit het bevolkingsregister, en eventueel een attest van invaliditeit

Premiebedrag

500 euro + 250 euro per kind ten laste

Contactinformatie

Dienst stedenbouw
Gemeenteplein 2,
8790 Waregem
Tel: 056 62 12 88
Fax: 056 62 12 84

Van toepassing in:

 • Waregem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement