Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Oostende - premie voor het terugbetaling gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing bij verwerving en verbouwing eerste woning

Beschrijving

Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop en de verbouwing van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, wordt binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het stedelijke budget de mogelijkheid gecreëerd voor de kopers om gedurende drie jaar de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing terugbetaald te krijgen.

Aanvraagvoorwaarden

Om op deze terugbetaling aanspraak te kunnen maken moeten de aanvragers dus een bestaande woning (
geen nieuwbouwwoning of sleutel-op-de-deurwoning) aankopen en verbouwen.
Deze terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen is cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de verwerving van een eerste woning in zoverre de aanvragers aan de voorwaarden voldoen,maar is niet cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de renovatie van huurwoningen.

Woning:
het huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin gelegen op het grondgebied van Oostende. De woning moet als hoofdverblijfplaats door het gezin gebruikt worden. Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke Verordening op de kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit Reglement.

Aanvraagdatum:
datum waarop de aanvraag ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs).

Verwerving:
het moet gaan om een verwerving onder bezwarende titel. Een schenking of erfenis komt niet in aanmerking.

Domiciliëring:
het gebruiken van een woning als hoofdverblijfplaats, in dewelke men is ingeschreven volgens het bevolkingsregister. De datum van inschrijving geldt als aanvangsdatum van de permanente bewoning.
Verbouwingswerken:
het bedrag van de verbouwingswerken moet minimaal 10.000,00 euro bedragen (exclusief BTW) en moet bewezen worden aan de hand van gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werken en/of aangekochte
materialen waarop duidelijk het werfadres vermeld staat. Kassatickets worden niet als bewijsstuk aanvaard.

Procedure

Aanvraagprocedure:

  _De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 30 jaar oud is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 30steverjaardag is bepalend.
  _De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaand is, of door natuurlijke personen die gehuwd zijn of wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In het tweede geval moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.
  _Minstens één van de partners moet op het ogenblik van de aankoop gedomicilieerd zijn in Oostende.
  _De terugbetaling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing kan aan dezelfde premieaanvrager geen tweede maal toegekend worden.
  _De aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de aankoopakte van het goed.
  Iedere latere aanvraag zal geweigerd worden.

Premiebedrag

Deze terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen.
Deze premie is cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de verwerving van een eerste woning in zoverre de aanvragers aan de voorwaarden voldoen, maar is niet cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de renovatie van huurwoningen.

Contactinformatie

Erika Deschacht
Huisvesting
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
tel : 059/80.55.00
fax : 059/32.01.50

Van toepassing in:

 • Oostende

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Gevel
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee