Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Middelkerke - aankoop - en vervolgpremie

Beschrijving

Om jonge gezinnen financieel te ondersteunen bij de aankoop van een woning, een appartement of een stuk bouwgrond in Middelkerke, heeft het gemeentebestuur sinds januari 2014 een aankoop- en vervolgpremie.

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop-en vervolgpremie moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

  De aanvrager(s) is/zijn op het ogenblik van de aanvraag maximaal 40 jaar;
  Op het ogenblik van de aanvraag is de aankoopakte max. 6 maanden oud;
  Op het ogenblik van de aanvraag heeft men geen andere woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik;
  Men dient de woning zelf te gaan bewonen binnen de 2 jaar na de aanvraag en dit voor minstens 10 jaar.

Procedure

De aankooppremie is een premie dien men kan aanvragen bij het aankopen van een bestaande of een nieuwe woning in Middelkerke of bij de aankoop van een perceel bouwgrond in Middelkerke.

Hoe aanvragen?

Beide premies moeten aangevraagd te worden door middel van een standaardformulier dat beschikbaar is in de gemeentelijke woonwinkel of de gemeentelijke website. Het standaardformulier vermeldt telkens de bewijsstukken die ingediend moeten worden.

Premiebedrag

De premie bedraagt minimaal 2.500 euro en kan oplopen tot 3.500 euro afhankelijk van het aantal kinderen ten laste en het feit of de woning al dan niet geïnventariseerd was bij de aankoop.

De vervolgpremie bestaat uit een gedeeltelijke teruggave van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Deze bedraagt standaard 50% . Indien u kinderen ten laste heeft, of de woning op de inventaris leegstand of verkrotting opgenomen was bij aankoop, bedraagt de premie 75%

Contactinformatie

Gemeentehuis, Spermaliestraat 1,
8430 Middelkerke,
T 059 31 30 16 – F 059 31 43 64

Van toepassing in:

 • Middelkerke

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen
 • een bouwgrond kopen