Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/04/2018

Menen - premie van 2 naar 1 (aankoop aanpalende woning)

Beschrijving

Wanneer u van twee aanpalende woningen één woning maakt, kunt u bij de gemeenten een premie aanvragen.

Aanvraagvoorwaarden

Wat komt in aanmerking?

- aankoop van een aanpalende woning die reeds eigendom was van de aanvrager;
- aankoop 2 aaneenpalende woningen;

met als bedoeling 2 woningen tot één geheel te maken.

De woning is gelegen binnen de perimeter Menen centrum en Menen barakken.

Na het uitvoeren van de aanpassingswerken moeten de 2 woningen verenigd zijn tot 1 geheel.

De aanvrager is een natuurlijk persoon of sociale huisvestingsmaatschappij.

Procedure

De aanvraag gebeurt voor de aanvang van de werken en moet voorzien zijn van een bouwvergunning voor vereniging.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de geregistreerde koopakte van de aanpalende woning of van de twee aanpalende woningen, de goedgekeurde bouwvergunning en het bewijs van de aanpassing van de kadastrale gegevens.

Premiebedrag

De premie bedraagt € 5000.

Contactinformatie

Dienst Huisvesting
Grote Markt 1
8930 Menen
056 52 93 66
huisvesting@menen.be

Van toepassing in:

 • Menen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Samenvoegen van 2 aanpalende woningen
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.