Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 31/05/2016

Linkebeek - gemeentelijke premie bij het aankopen of bouwen van een middelgrote woning

Beschrijving

Wanneer een woning koopt of bouwt, kan u van uw gemeente een premie bekomen

Aanvraagvoorwaarden

De premie is variabel in functie van de gezinssamenstelling en wordt U toegekend onder de hieronder vermelde voorwaarden.

Om van deze premie te kunnen genieten gelden de volgende voorwaarden:

  U moet ten minste één jaar in België verblijven op de datum van de aanvraag.
  U mag geen andere woning bezitten.
  U moet de woning ten minste 10 jaar zelf bewonen.
  De verkoopswaarde mag niet hoger liggen dan de door het Gewest vastgestelde bedragen (deze bedragen variëren naargelang het gaat om een aankoop of een bouw)

Procedure

De aanvraag moet per aangetekende brief ingediend worden bij het gemeentebestuur, binnen de zes maanden na het betrekken van de woning en de inschrijving in het bevolkingsregister.
Doe navraag bij het gemeentebestuur hoe u deze premie kan aanvragen

Contactinformatie

Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
Tel: + 32 2 380 62 15
Fax: + 32 2 359 93 30

Van toepassing in:

 • Linkebeek

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement