Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/03/2017

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds (inkomens 2017)

Beschrijving

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Aanvraagvoorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 17.649,88 euro (verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 17.649,88 euro (verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste).

Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

- huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
- verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

- elektrische verwarming
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas in gasflessen
- butaangas in gasflessen.

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

- een woonzorgcentrum (rusthuis)
- een opvanghuis
- of een ziekenhuis.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.

Het OCMW zal onder meer:

- nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
- nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
- enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Premiebedrag

Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro

Contactinformatie

Sociaal Verwarmingsfonds VZW
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
info@vf-fc.be
Op het gratis telefoonnummer 0800/90 929.

Of via uw plaatselijk OCMW:

http://www.verwarmingsfonds.be/OCMWmap/

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw kopen