Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 23/10/2019

Netbeheerder - premie voor buitenmuurisolatie

Beschrijving

Als u de buitenmuren van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Deze vormen van isolatie komen in aanmerking:

- nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur;
- nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur;
- nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur.

Aanvraagvoorwaarden

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

- die vóór 1/1/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet;
- of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1/1/2006, maar die pas na 1/1/2006 werden aangesloten.

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.

De aanvraagformulieren moeten uw netbeheerder bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie buitenmuurisolatie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de Rd-waarde, de lambdawaarde, het aantal opgevulde m2 , de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.

Voorwaarden nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur

- de spouw heeft een minimale breedte van 50 mm;
- de volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal;
- spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking;
- de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen;
- de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren;
- voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de verklaring van de aannemer dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1..

Voorwaarden nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur

- de Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK);
- de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 3,0 m²K/W te komen;
- de premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Voorwaarden nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur (facturen vanaf 1/1/2017)

- de Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/ mK);
- de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen;
- de premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;
- werkzaamheden die worden uitgevoerd na 31 december 2016 moeten ofwel worden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden, ofwel moet het plaatsen van de isolatiematerialen worden uitgevoerd door een aannemer waarvan op het ogenblik van de uitvoering minstens de zaakvoerder of een werknemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant als vermeld in artikel 8.5.1, §1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de netbeheerder Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Vraag de premie online aan (zie website aanbieder) of op papier via het aanvraagformulier (te downloaden op de website of verkrijgbaar in de klantenkantoren van Fluvius).

Als u de aanvraag volledig online indient, ontvangt u vaak al binnen de maand het bedrag op uw rekening. Bij een aanvraag op papier kan de verwerking tot 2 maanden duren.

Premiebedrag

Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur: 5 euro/m².

Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur: 15 euro/m².

Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur:15 euro/m².

Voor isolatie aan de binnen- of buitenkant van de buitenmuur wordt het premiebedrag met 50% verhoogd voor beschermde klanten. Voor spouwmuurisolatie bedraagt de premie voor beschermde klanten 9 euro/m².

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de plaatsing, inclusief btw.

De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Contactinformatie

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
078 35 35 34 (zonaal tarief)
Alle contactmogelijkheden

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Muurisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • Moet het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo?
   • ja
   • nee
  • ?
   De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (m²K/W) De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
   de r-waarde van de muurisolatie moet minimaal [MIN m²K/W]
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • hennepisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • schapenwolisolatie
   • pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • combinatie van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • De u-waarde van de muurisolatie dient maximaal [MAX] te bedragen:
  • Om aan te tonen dat de muurisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor muurisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte muurisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
  • ?
   Geef de breedte van de spouw in millimeters.
   De spouw dient een minimale breedte van [MIN mm] te hebben.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag maximaal [MAX W/mK] bedragen.
 • Gevel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee