Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 11/09/2019

Mechelen - premie groendak

Beschrijving

Voor de aanleg van een groendak kan u van de gemeente een premie ontvangen. Een groendak is een dak begroeid met planten minstens bestaande uit een wortelvaste laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Aanvraagvoorwaarden

De premie wordt verleend voor het aanleggen van een extensief groendak op een woning of een ander gebouw op het grondgebied van de Stad Mechelen.

Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen, ofwel rechtspersonen die geregistreerd zijn als vzw en die erkend worden door het stadsbestuur of lid zijn van een stedelijke adviesraad, en waarbij de kerntaak de volgende is: kinderen-en jongerenwerking of socio-culturele vereniging of sportvereniging. Bovendien moet de bestuurszetel van de vereniging op Mechels grondgebied gevestigd zijn en oefent de vereniging haar werking grotendeels uit in Mechelen.  Het desbetreffende lokaal dient gelegen te zijn op Mechels grondgebied.

De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2.

De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur...).

Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Duurzame ontwikkeling en Energie (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Dien de premieaanvraag (inclusief offerte) in ten vroegste 2 maanden voor de aanleg en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak (inclusief factuur) bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of via duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.

Als de premieaanvraag gebeurd is voor de plaatsing van het groendak, dan dient de aanvrager de dienst duurzame ontwikkeling en energie telefonisch of via mail op de hoogte te brengen van de installatiedatum van het groendak.

Premiebedrag

De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak dat wordt aangelegd. Een intensief groendak of daktuin komt niet in aanmerking voor de premie. Indien de kosten (inclusief BTW) voor de aanleg minder dan 31,00 euro per m² bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs.

Contactinformatie

Dienst Duurzame ontwikkeling en Energie
Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen
015 29 79 22
klimaatneutraal@mechelen.be

Van toepassing in:

 • Mechelen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • vereniging

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen
 • groen aanplanten of onderhouden of de afvalberg verminderen

Werken

 • Dakbedekking
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Groendak
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • ?
   De meeste premiereglementen voor groendaken vereisen dat het groendak minimaal 6 of 10 m² is. De oppervlakte wordt ook gebruikt voor de berekening van het premiebedrag.
   Het groendak moet een oppervlakte hebben van minimaal 6.00 m².
  • De helling van het groendak moet minimaal [MIN °] bedragen.
  • ?
   De meeste premiereglementen voor groendaken vereisen dat het groendak minimaal uit enkele lagen bestaat. Dit is meestal een wortelkerende laag, een draineerlaag, een subtraatlaag en een vegetatielaag. Als u het groendak aanlegt op een (licht) hellend dak duidt u aan dat het over een draineerlaag beschikt.
   Het groendak moet minimaal de volgende lagen bevatten (op de vegetatielaag na):
   • correct gedimensioneerde dragende constructie
   • wortelkerende laag
   • beschermlaag
   • draineerlaag (of hellend dak)
   • filterdoek
   • subtraatlaag
   • erosiebescherming
  • Dient een bouwkundig gekwalificeerd persoon te controleren of de dragende constructie van het groendak voldoende draagkracht bezit
   • ja
   • nee
  • De aanleg van het groendak dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met alle wetten, decreten, reglementen en gebruiken
   • ja
   • nee
  • Dienen dakranden, zijkanten, lichtkapellen e.d. uit brandveiligheidsoverwegingen te worden voorzien van minimum 30 cm kiezel?
   • ja
   • nee
  • ?
   Geef de dikte van de subtraatlaag in cm op
   De subtraatdikte dient minimaal [MIN cm] te bedragen