Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 24/11/2017

Ninove - premie voor inbraakbeveiliging

Beschrijving

De premie betreffende inbraakbeveiliging kan aangevraagd worden indien de genomen maatregelen bijdragen tot de beveiliging van een particuliere woning gelegen op het grondgebied van de stad Ninove.

Aanvraagvoorwaarden

Voor de premie komen in aanmerking:

 • de installatie van veiligheids- en schrikverlichting;
 • de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot de woning;
 • de beveiliging van de sasdeuren die direct toegang geven tot de woning, indien deze woning een meergezinswoning is (buitendeur en/of voordeur en/of achterdeur van het appartement);
 • de beveiliging van alle andere gevelopeningen die direct toegang verschaffen tot de woning.

Maatregelen ter beveiliging van garagepoorten, buitendeuren en ramen die toegang verschaffen tot de garage worden enkel in aanmerking genomen voor een premie wanneer de garage aan de woning is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage en de woning.

Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, aangebouwd aan de woning, worden enkel in aanmerking genomen voor het verkrijgen van een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning.

Opgelet: de premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

De premie wordt toegekend aan de eigenaar of de bewoner van de woning die er gedomicilieerd is:

 • en die slachtoffer werd van inbraak of poging tot inbraak in zijn/haar woning en waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt en die binnen de 2 jaar na de datum van het proces-verbaal beveiligingsmaatregelen neemt;
 • of die op het ogenblik van de aanvraag van de premie 65 jaar of ouder is;
 • of waarvan het kadastraal inkomen het bedrag van 1.115,52 € niet overtreft.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Huisvestin (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen ten laatste binnen het jaar na factuurdatum via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Huisvesting).

Premiebedrag

De premie bedraagt 25% van de aankoop en/of installatiekosten (excl. BTW).

De premie kan slechts éénmaal worden toegekend per type beveiliging, met een maximum van 186 € per woning.

Contactinformatie

Dienst huisvesting
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
054 50 50 50
huisvesting@ninove.be

Van toepassing in:

 • Ninove

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Inbraakbeveiliging
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.