Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/09/2016

Kalmthout - subsidie voor een zonneboiler

Beschrijving

Subsidie voor de installatie van een zonneboiler bij een woning of bedrijfsgebouw.

Aanvraagvoorwaarden

De subsidie wordt éénmalig per gebouw uitgekeerd aan eigenaren voor hun eigendom binnen de grenzen van de gemeente.

De zonneboiler is een zonne-energiesysteem voor warmwaterproductie, enkel te gebruiken als voorverwarming van leidingwater en/of voor woningverwarming.

De zonneboiler bestaat minstens uit een zonnecollector, een opslagvat met warmtewisselaar, een elektronische verschiltemperatuurregeling, een thermometer, en een interne of externe naverwarming.

De zonneboiler is uitgerust met een elektronische regeling die voorzien is van twee temperatuursensoren (één voor het voorraadvat en voor de collector), zodat de pomp van de installatie enkel aanslaat wanneer het temperatuurverschil voldoende groot is.

De zonneboiler en zijn collector moeten voldoende gedimensioneerd zijn in functie van de samenstelling van het gezin. Voor bedrijven kan van deze regel worden afgeweken, op basis van het warmwaterverbruik en de warmwatertoepassingen.

Het gesloten collectorcircuit dient, al of niet drukloos, gevuld te zijn met een warmtegeleidende vloeistof en uitgerust te zijn met een vorst- en oververhittingbeveiliging.

De interne of externe naverwarming voldoet aan de geldende productnormeringen en veiligheids- en milieuvoorschriften. De voorgeschakelde zonneboiler is compatibel met de naverwarming.

De fabricatie, levering en/of plaatsing gebeurt door een door het Schepencollege erkende fabrikant of installateur van zonne-energiesystemen. Erkenning gebeurt op basis van de kwaliteit van het product en het voldoen van de installatie aan de voorwaarden uit dit artikel, en van de referenties. In geval de installatie geplaatst wordt in eigen beheer, dient de installatie geleverd en achteraf gecontroleerd door de erkende leverancier.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Woonloket.

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij het Woonloket).

Premiebedrag

De subsidie is éénmalig en bedraagt € 250,00 voor de installatie van een zonneboiler die voldoet aan de voorwaarden.

De subsidie is cumuleerbaar met subsidies van andere overheden of instanties.

Contactinformatie

Woonloket
Gemeentehuis
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout
03 620 22 33
wonen@kalmthout.be

Van toepassing in:

 • Kalmthout

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Zonneboiler
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak dient zich tussen [MIN °] en [MAX °] te bevinden.
  • De zonnepanelen mogen georiënteerd zijn naar het:
   • noorden
   • noordoosten
   • noordwesten
   • oosten
   • zuiden
   • zuidoosten
   • zuidwesten
   • westen
  • De aannemer dient schriftelijk te bevestigen dat de aangewende techniek het toelaat om een eventueel probleem van legionellose of veteranenziekte te vermijden.
   • ja
   • nee
  • De zonnepanelen dienen geplaatst te worden volgens de regels van het goed vakmanschap, vastgelegd in de "leidraad voor de installatie van zonneboilers, technische voorlichting 212 van het WTCB".
   • ja
   • nee
  • De installatie dient gekeurd te worden volgens één van de volgende procedures:
   • de collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757
   • de zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459
   • ja, de zonneboiler is getest en conform aan EN12977
   • de zonneboiler bezit een Solar KeyMark
   • de installatie werd niet getest
  • Dient het zonneboilersysteem gemarkeerd te zijn conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren conform EN 12975?
   • ja
   • nee
  • Dient de eindgebruiker van de zonneboiler van de geregistreerde aannemer een onderhoudschecklist in het Nederlands te ontvangen?
   • ja
   • nee
  • De naverwarming dient te gebeuren op:
   • aardgas
   • stookolie
   • geen naverwarming aangesloten
  • De zonneboiler dient minimaal 80.00 l liter inhoud te hebben
  • De collector dient een oppervlakte van 2.00 m² te hebben
  • Dient de collector een ijzerarme geharde glasplaat te hebben met grote lichtdoorlaatbaarheid, waarbij het buizensysteem over de volle lengte uit één stuk met de plaat verbonden is voor goede warmteoverdracht?
   • ja
   • nee
  • ?
   De absorptiecoëfficient is de mate waarin licht wordt omgezet naar warmte
   De absorptiecoëfficiënt van de collector dient minimaal 0.90 te zijn
  • ?
   De emissiecoëfficiënt is de warmtestraling naar buiten
   De emissiecoëfficiënt van de collector mag maximaal 0.15 bedragen
  • ?
   U kan nagaan op <a href="http://www.belsolar.be/Default.aspx?tabid=117">http://www.belsolar.be </a> of uw leverancier een lid is van Belsolar
   De zonneboilerinstallatie dient afkomstig te zijn van een lid van belsolar
   • ja
   • nee
  • Waarvoor mag de zonneboiler worden gebruikt:
   • voor de verwarming van sanitair water
   • voor de verwarming van de woning
   • voor de verwarming van het zwembad
  • ?
   Deze lening zal u terugbetalen over een periode van vijf jaar in driemaandelijkse stortingen
   Indien de aanvrager dit wenst, kan het gemeentebestuur de aanvrager een renteloze lening van maximaal 2500 euro aanbieden voor het plaatsen van een zonneboiler:
   • ja
   • nee
  • Het zonneboilersysteem moet een garantie van 10.00 jaar hebben
  • De collector dient een garantie van minimaal 5.00 jaar te hebben
  • De andere onderdelen dienen een garantieperiode van minimaal 2.00 jaar te hebben:
 • Waterverwarmingstoestel installeren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De aanvrager dient een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeerbeveiliging te vervangen door een keukengeiser met intrinsieke atmosfeerbeveiliging.
   • ja
   • nee
  • De keukengeiser mag maximaal [MAX liter] bevatten
 • Verwarmingstoestel installeren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.