Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/09/2019

Vlaams-Brabant - premie voor dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

Beschrijving

Provinciale subsidie voor het plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Opgelet: de provincieraad heeft beslist om dit reglement op te heffen. Er kunnen nog aanvragen ingediend worden tot 1 november 2019.

Aanvraagvoorwaarden

De woning is gelegen in Vlaams-Brabant en werd voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.

De subsidie kan aangevraagd worden door:

1. OCMW’s die instaan voor de prefinanciering van dakisolatie bij de onderstaande doelgroepen

2. Eigenaars of huurders die behoren tot één van de volgende doelgroepen:

- personen die genieten van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en gas (=beschermde afnemers);
- personen voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas werd ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC);
- personen die een budgetmeter voor elektriciteit of gas hebben;
- personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
- personen die in schuldbemiddeling (bv. via OCMW of CAW) of collectieve schuldenregeling zitten;
- personen die OCMW-hulp krijgen voor onbetaalde facturen voor gas en elektriciteit;
- personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor.

3. Verhuurders die hun woning verhuren aan één van de bovenstaande doelgroepen en begeleiding en ondersteuning krijgen in het kader van de sociale dakisolatieprojecten van de Vlaamse overheid.

De provinciale subsidie bedraagt maximaal het betaalde factuurbedrag (inclusief btw), verminderd met eventueel andere toegekende premies of financiële voordelen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de provinciale dienst Lokaal Wonen.

Procedure

Aanvragen uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van de factuurdatum via het provinciaal aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de provinciale dienst Lokaal Wonen).

Premiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal m² geïsoleerde oppervlakte en de warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte isolatie.

Geplaatst door een aannemer:

- isolatie van minstens 3,5 Rd: 6 euro/m² - max. 720 euro;
- isolatie van minstens 4 Rd: 7 euro/m² - max. 840 euro;
- isolatie van minstens 4,5 Rd: 8 euro/m² - max. 960 euro.


Geplaatst door een doe-het-zelver:

- isolatie van minstens 3,5 Rd: 3 euro/m² - max. 360 euro;
- isolatie van minstens 4 Rd: 3,5 euro/m² - max. 420 euro;
- isolatie van minstens 4,5 Rd: 4 euro/m² - max. 480 euro.

De provinciale subsidie bedraagt maximaal het betaalde factuurbedrag (inclusief btw), verminderd met eventueel andere toegekende premies of financiële voordelen.

Contactinformatie

Provincie Vlaams-Brabant
Lokaal Wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 73 26
lokaalwonen@vlaamsbrabant.be

Van toepassing in:

 • Vlaams-Brabant

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk mag zowel door een aannemer als door de aanvrager zelf uitgevoerd worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal 3.50 m2K/W bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal 0.30 W/m²K bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Zoldervloerisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk mag zowel door een aannemer als door de aanvrager zelf uitgevoerd worden.