Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/09/2016

Waasmunster - premie ter bestrijding van vocht

Beschrijving

Wanneer u vochtbestrijdingswerken uitvoert in een woning ouder dan 30 jaar, kan u van de gemeente een premie bekomen

Aanvraagvoorwaarden

De woning moet ouder zijn dan 30 jaar
Volgende werken worden aanvaard:

  Behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht:

   door middel van injecteren met waterwerend product, met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten;
   door middel van 'onderkapping' en het aanbrengen van een waterdichte laag (folie), met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten;
   komen niet in aanmerking: het herstellen van het pleisterwerk hoger dan 1 meter boven de vochtwering, schilder- en behangwerken, eventueel herstellingen aan arduin- en andere plinten aan de buitengevels ;
   Behandeling van buitenmuren tegen doorslaand vocht: [lijst]
   door middel van waterdicht bezetwerk of bepleistering, met inbegrip van de eventueel geplaatste bijkomende isolatie achter de bepleistering en/of noodzakelijke herstellingen aan de gevels (niet te cumuleren met premie renovatie voorgevel);
   door middel van hervoegen en het plaatsen van een waterafstotende laag (hydrofuge), met inbegrip van het uitslijpen van de bestaande voegen, en het eventueel herstellen van de stenen;
   door middel van een bekleding aan te brengen op metalen of houten regelwerk (vb. keramische tegels of pannen, (kunststof)leien, shidings, watervaste beplating, hout, enz…);
   komen niet in aanmerking: louter aanbrengen van een hydrofuge zonder hervoegen en/of herstellen van de muur, schilderwerken, het reinigen van gevels


De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvrager moet de woning verhuren of bewonen en mag in geen geval het verhuren van woningen als beroepsactiviteit of maatschappelijk doel hebben.

Procedure

De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of de aankoopfacturen van de materialen in het geval dat de aanvrager de werken zelf uitvoert.
Deze officiële facturen en/of een ondertekende verklaring van de aannemer(s) dienen het bewijs te omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte isolatie,…).
De facturen moeten gedetailleerd(per aangevraagde subsidie) worden opgemaakt op datum met vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd, ten einde controle mogelijk te maken.
Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard.
Bij de premie voor werken ter bestrijding van vocht dient de factuur volgende clausule te bevatten: “de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht”.


Controle:
De controle van de aanvraag wordt uitgevoerd door de huisvestingsdienst. De aanvragers van de gemeentelijke subsidie dienen toelating te geven aan de aangestelde ambtenaren om ter plaatse de door hen verstrekte gegevens te controleren. Dit houdt ondermeer in dat toelating wordt verleend tot de gebouwen en/of terreinen.
Weigering van deze controle brengt het verval van het recht op een gemeentelijke subsidie met zich.
Indien nodig kunnen meer bewijsstukken worden gevraagd.
Bij ontstentenis hiervan kan de premie geweigerd worden.
Bij premies voor verbouwingen kan men steeds bewijsstukken vragen van de ouderdom van de woning. Indien deze stukken niet worden afgeleverd kan de premie geweigerd worden.

Premiebedrag

Premie van 10% van het gefactureerd bedrag, maximum 430 euro, voor werken ter bestrijding van opstijgend en/of doorslaand vocht.

Cumulatie van de gemeentelijke premies met premies van andere instanties is mogelijk.
Cumulatie van gemeentelijke premies is in bepaalde gevallen niet mogelijk:

  De premie voor de renovatie van de voorgevel en de premie voor bestrijding van vocht, specifiek het plaatsen van waterdicht bezetwerk en bepleistering (voorgevel), kunnen niet gecumuleerd worden.
  De premie voor het installeren van een toilet binnenshuis en de premie voor de installatie van een nieuwe badkamer kunnen niet gecumuleerd worden indien deze badkamer een nieuw toilet voorziet.


LET OP: Vanaf 01/04/2012 verandert het maximumbedrag naar 425 euro en mogen de facturen maar 6 maanden oud zijn.

Contactinformatie

dienst huisvesting
Gemeente Waasmunster
tel: 052/46.95.18
Fax: 052/46.10.36
huisvesting@waasmunster.be

Van toepassing in:

 • Waasmunster

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement

Werken

 • vochtbestrijdingswerken
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.