Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 22/01/2018

Netbeheerder - premie voor nieuwe beglazing

Beschrijving

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator op energiesparen.be.

Aanvraagvoorwaarden

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

- die vóór 1/1/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet;
- of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1/1/2006, maar die pas na 1/1/2006 werden aangesloten.

De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.

Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking.

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m² en de U-waarde.

Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.

Het hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin). Vanaf 2019 mag de U-waarde maximaal 1,0 W/m²K bedragen.

Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld.

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.

Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen. Op de website van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) kunt u opzoeken wie u netbeheerder is:

Zoek uw netbeheerder

Procedure

De premie online aanvragen:

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier:

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het volledig ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Op de website van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) kunt u opzoeken wie u netbeheerder is:

Zoek uw netbeheerder

U kunt hiervoor ook steeds terecht op het gratis nummer 1700.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Premiebedrag

Nieuw hoogrendementsglas met U-waarde van max. 1,1 W/m²K (1,0 W/m²K vanaf 2019): 10 euro per m².

Voor beschermde afnemers met een eindfactuur vanaf 2017 bedraagt de premie 56 euro per m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.

Contactinformatie

Deze premie moet u aanvragen via uw netbeheerder (Eandis of Infrax).

Op de website van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) kunt u opzoeken wie u netbeheerder is:

Zoek uw netbeheerder

U kunt hiervoor ook steeds terecht op het gratis nummer 1700.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal [MAX W/m²K] zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal [MAX W/m².K] bedragen.
 • Buitenschrijnwerk
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.