Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 17/10/2017

Hamme - premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Beschrijving

De gemeente verleent een subsidie voor het plaatsen van warmtepompsystemen.

Aanvraagvoorwaarden

De subsidie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op voorwaarde dat:

- de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw;
- water zorgt voor de warmteafgifte;
- de COP van de warmtepomp minstens 3,4 bedraagt, gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.

De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.

Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Hamme liggen komen, voor zover op het moment van de subsidieaanvraag nog niet begonnen is met de werkzaamheden, in aanmerking voor subsidie.

In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden (zie reglement).

Procedure

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Hamme op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Premiebedrag

€ 375 per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming.

7,5% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van € 250 per adres.

€ 500 per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water.

Contactinformatie

Dienst milieu
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 55 65
milieu@hamme.be

Van toepassing in:

 • Hamme (OVL)

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Warmtepomp
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens 10 jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De warmtepomp dient een prestatiecoëfficiënt (COP) van minstens [MIN] te hebben.
  • De COP dient gemeten te zijn volgens:
   • de 'standaard rating conditions' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig
   • EN 255-3
  • De warmtepomp mag een vermogen hebben van maximaal [MAX kVA].
  • De warmtepomp dient geplaatst te worden:
   • volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA)
   • op een andere manier
  • ?
   De meeste premies subsidiëren geen warmtepompen die ook voor koeling kunnen worden gebruikt.
   De warmtepomp mag voor koeling gebruikt worden.
   • ja
   • nee
  • De warmtepomp dient in te staan voor de hoofdverwarming van het gebouw.
   • ja
   • nee
  • De warmtepomp mag van het volgende type zijn:
   • lucht/lucht
   • lucht/water
   • waarbij water zorgt voor de warmteafgifte
  • ?
   Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt dat de warmtepomp een EC-keurmerk heeft.
   De aannemer dient schriftelijk te bevestigen dat op de warmtepomp een EC-keurmerk werd aangebracht.
   • ja
   • nee
  • Afhankelijk van het type van warmtepomp dat u plaatst, dient de COP een bepaalde minimumvereiste te hebben
   Wat voor type van warmtepomp plaatst u? De COP van de warmtepomp die u plaatst, bedraagt:
   bodem/watermin. 3.40
   water/watermin. 3.40
   lucht/watermin. 3.40
  • Het condensorvermogen van de warmtepomp dient minstens 80.00 % te bedragen van de nominale warmteverliezen berekend volgens NBN B62-003
 • Combiwarmtepomp
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens 10 jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • Afhankelijk van het type van combiwarmtepomp dient deze minimaal de volgende COP te hebben:
   Wat voor type van combiwarmtepomp plaatst u? De COP van de combiwarmtepomp die u plaatst bedraagt:
   bodem/watermin. 3.40
   water/watermin. 3.40
   lucht/watermin. 3.40
  • Dient de combiwarmtepompsystemen te worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’, uitgegeven door het Vlaams Energieagentschap (VEA).
   • ja
   • nee
  • De combiwarmtepomp dient te worden geplaatst:
   • volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA)
   • op een andere manier
 • Warmtepompboiler
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens 10 jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De COP dient gemeten te zijn volgens:
   • de \'standaard rating conditions\' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig
   • EN 255-3
  • De warmtepomp dient geplaatst te worden:
   • volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA)
   • op een andere manier
  • De warmtepomp dient een prestatiecoëfficiënt (COP) van minstens 2.00 te hebben.