Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 12/04/2017

Vlaamse renovatiepremie (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Aanvraagvoorwaarden

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. Instappen in de huidige renovatiepremie kan tot en met 31 januari 2019, waarna alleen nog tweede aanvragen mogelijk zijn.

In bijgaande toelichting is verduidelijkt waarom de verbeteringspremie opgaat in de overkoepelende renovatiepremie.

Als u de renovatiepremie in zijn huidige vorm aanvraagt (vóór 1 februari) gelden de volgende voorwaarden.

De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

- categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
- categorie 2: het dak - werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
- categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 juli 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit;
- categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet wc en de centrale verwarming.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie:

- elektrische installatie: maximaal 3.750 euro;
- sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro;
- centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Eigendomsvoorwaarde

Als u als bewoner een aanvraag indient, mag u geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.

Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomensvoorwaarde

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan:

- 43.870 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
- 62.670 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste;
- 62.670 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste.

Hierbij geldt het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Nadat die tien jaar zijn verstreken kunt u gewoon opnieuw de premie aanvragen.

Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat u een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat u het volgende jaar niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kunt u geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen.

Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.

Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.

De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie wat bekomen wordt door een investering per categorie van minstens 11.110 euro) geldt voor:

- wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 31.340 euro, te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste;
- wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie bij een investering van minstens 12.500 euro per categorie).

Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Contactinformatie

Vlaamse infolijn: 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid).

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Opsplitsen woning in verschillende woningen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Omvormen gebouw tot woning(en)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.