Info en contact

De website Premiezoeker is een initiatief van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Momenteel wordt in samenwerking met het Agentschap Informatie Vlaanderen en het Vlaams Energie Agentschap een nieuwe premiezoeker voorbereid, die optimaal gebruikmaakt van de gegevens waarover de overheidsdiensten al beschikken en die toegankelijk, gebruiksvriendelijk en op maat van de burger is.

In afwachting daarvan lanceren we vanaf 24/03/17 een vereenvoudigde versie van de huidige premiezoeker. Deze versie zorgt ervoor dat de burger met relatief weinig input aan gegevens snel een overzicht krijgt van premies waarvoor hij in aanmerking kan komen. Ook het beheer van premiezoeker wordt een stuk eenvoudiger, zo kunnen we de informatie die we halen bij de vele aanbieders van premies in Vlaanderen (gemeentes, provincies, netbeheerders, gewest, federale overheid) makkelijker up to date houden.

Heb je een vraag over een specifieke premie (voorwaarden, aanvraagprocedure…)?  Neem dan steeds contact op met de aanbieder van de premie. De contactgegevens staan vermeld op de detailpagina van de premie.

Voor vragen over premies van de Vlaamse overheid of de netbeheerders kun je ook terecht op het gratis nummer 1700. Voor vragen over gemeentelijke premies kun je contact opnemen met de dienst Wonen of de Woonwinkel van je gemeente.

Ben je aanbieder van een of meerdere premies en wil je premies toevoegen, aanpassen of verwijderen, of heb je een vraag voor het redactieteam, gebruik dan deze contactformulieren:

Contactformulier voor nieuwe of gewijzigde premies

Contactformulier voor afgeschafte premies of andere vragen