Cookies

1. Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. In dit cookiebeleid wenst het agentschap Wonen Vlaanderen u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het agentschap Wonen Vlaanderen wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u door u te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegegens worden gedeeld. Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

3. Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Agentschap Wonen Vlaanderen doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.

4. Soorten cookies

Agentschap Wonen Vlaanderen maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

4.1 Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

4.2 Wie plaatst en beheert cookies?

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die Agentschap Wonen Vlaanderen beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden wordt.

4.3 Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

  • het onthouden van uw login-gegevens
  • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
  • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Performantie en analyse cookies
Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zoals bijvoorbeeld google analytics.

Sociale media cookies
De website kan zogenaamde embedded elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Google Analytics implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

Overige cookies
Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.

     

Cookie

Domain

Description

 806b9eb16ee9a4f966657147f2ccefc615c09b19 www.premiezoeker.be Sessie cookie om de website te gebruiken
_ga .premiezoeker.be Google Universal Analytics. Used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier.
_gat_gtag_ .premiezoeker.be Used for Google Tag Manager.
_gid .premiezoeker.be Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.